Yoga satovi CIJENA
2x tjedno članarina 220,00kn
3x tjedno članarina 240,00kn
Nezaposleni, student ili umirovljenik 220,00kn
Drop-in yoga sat 30,00kn
Izazov 40, rata 500,00kn
Izrada kućnog programa 300,00kn
Privatni yoga satovi CIJENA
1 Privatni sat 150,00kn
Privatni sat, 2x tjedno, mjesečno 500,00kn
Radionica 150,00kn
Tradicionalna tailandska masaža CIJENA
Tailandska masaža 90 min. 250,00kn
Tailandska masaža 120min 300,00kn
Thai Massage 5 250,00kn
Chi Nei Tsang 300,00kn
Poklon bon Thai massage 250,00kn
Yantre CIJENA
Izrada yantre 20x20 200,00kn
Izrada yantre 30x30 300,00kn
Izrada yantre 40x40 400,00kn
Izrada yantre 50x50 500,00kn